Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /homepages/18/d375815872/htdocs/clickandbuilds/EducatieFinanciara/wp-content/plugins/above-the-fold-optimization/includes/critical-css.class.php on line 103

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /homepages/18/d375815872/htdocs/clickandbuilds/EducatieFinanciara/wp-content/plugins/above-the-fold-optimization/includes/critical-css.class.php on line 120

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /homepages/18/d375815872/htdocs/clickandbuilds/EducatieFinanciara/wp-content/plugins/above-the-fold-optimization/includes/critical-css.class.php on line 142

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /homepages/18/d375815872/htdocs/clickandbuilds/EducatieFinanciara/wp-content/plugins/above-the-fold-optimization/includes/critical-css.class.php on line 335

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /homepages/18/d375815872/htdocs/clickandbuilds/EducatieFinanciara/wp-content/plugins/above-the-fold-optimization/includes/critical-css.class.php on line 497

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /homepages/18/d375815872/htdocs/clickandbuilds/EducatieFinanciara/wp-content/plugins/above-the-fold-optimization/includes/critical-css.class.php on line 510
Termeni și condiții - Educatie Financiara Aplicata

Termeni și condiții

Condiții de utilizare
Folosirea acestui site este garantata numai în cazul acceptării
condițiilor de utilizare, a politicii noastre de restricții și
confidențialitate și a altor notificări ce apar pe acest site. Folosirea
acestui site sau a oricărei parți din conținutul sau indica acceptarea
și aprobarea acestor termeni de folosire, a politicii de restricții și
confidențialitate și a altor notificări ce apar pe acest site. În caz de
neacceptare și de nerespectare a celor de mai sus, persoanele
respective nu au permisiunea de a accesa și de a folosi aceste
servicii sau acest site.
andrei-tudose.ro și își va asuma dreptul, la libera sa alegere, sa
adauge, sa modifice sau sa elimine orice termeni ce fac parte din
condițiile de utilizare fără sa anunțe sau sa-și asume vreo
responsabilitate. Orice schimbare a Condițiilor de utilizare va intra
în vigoare imediat, odată cu apariția schimbărilor respective pe site.
Acceptarea de a revedea periodic condițiile de utilizare și utilizarea
ulterioara a site-ului după schimbările prevazute în Condițiile de
utilizare vor fi considerate o acceptare a acestor schimbări.
Absolvire de răspundere
Utilizarea acestui site și toate informațiile conținute, descărcate sau
accesate de pe acest site sunt oferite ca atare, fără garanții de orice
fel, inclusive garanții implicite sau garanții de piața, fără a se urmări
un anumit scop sau încălcarea drepturilor unei a treia parți.
andrei-tudose.ro nu va fi responsabil pentru nici o problema sau o
disfuncționalitate a rețelelor sau a liniilor telefonice, sistemelor de
internet online , serverelor, furnizorilor de acces pe internet,

echipamente, calculatoare, programe sau a oricărui alt element ce
poate cauza stricăciuni computerelor personale ca rezultat al
utilizării acestui site.
andrei-tudose.ro își rezerva dreptul, la libera sa discreție, sa
modifice și sa interzică accesul sau sa oprească temporar sau
permanent orice parte a acestui site sau orice informație conținuta
în acesta fără asumarea responsabilității de a notifica utilizatorii.
Vizitatorii acestui site accepta și sunt de acord ca folosesc
informațiile conținute în el pe propriul lor risc. Sub nici un motiv,
andrei-tudose.ro nu va fi responsabil pentru daune-interese directe,
indirecte, cauzate de și reieșite din utilizarea acestui site, chiar dacă
andrei-tudose.ro a fost avertizat de posibilitatea unor astfel de
daune.
Politici de restricții și confidențialitate
S-a luat la cunoștința și încuviințat despre termenii și condițiile
politicii de restricții și confidențialitate a site-ului, după cum
urmează.
Confidențialitatea transmisiilor pe internet
Transmiterea de date sau informații (inclusiv a mesajelor prin posta
electronica) pe internet sau pe alte rețele accesibile public nu este
sigura și se poate pierde, intercepta sau modifica în timpul
transferului. Prin urmare, nu ne asumam responsabilitatea pentru
aceste pierderi sau costuri ce pot apărea ca rezultat al transferului
public de date pe internet sau pe alte rețele accesibile public, cum
ar fi transmiterea către noi a unor mesaje prin posta electronica
(inclusive mesaje ce conțin datele personale ale utilizatorilor). Vom
face cheltuieli comerciale rezonabile pentru a salva caracterul
confidențial al informațiilor oferite de utilizatori și pentru a le trata în
conformitate cu Politica noastră de restricții și confidențialitate.
Informațiile pe care ni le transmit utilizatorii nu vor fi considerate sub

nici o forma confidențiale și nici nu vor crea obligații de încredere
din partea noastră, asa cum nu ne asumam responsabilitatea în
cazul în care, la rândul nostru, transmitem neintenționat aceste
informații sau ele sunt accesate de către o a treia parte fără
consimțământul nostru.
Conduita și obligațiile utilizatorului
Utilizatorii accepta respectarea următoarelor reguli de folosire a
acestui site. Prin urmare, utilizatorii accepta ca:
* Nu vor încarcă, posta sau transmite pe acest site sau prin
intermediul sau informații ce contravin legilor, ce au un conținut
discriminatoriu, rasist, amenințător, obscen, pervers, jignitor,
calomnios sau sunt contestabile.
* Nu vor încalcă drepturile de proprietate individuala, drepturile de
autor, drepturile de confidențialitate, drepturile de publicitate sau
oricare alte drepturi de proprietate ale celorlalți
* Nu vor încarcă viruși, troieni, scripturi sau alte programe de acest
gen
* Nu vor întrerupe, încarcă excesiv, interfera sau încerca sa obțină
acces neautorizat la orice porțiune a acestui site, a sistemelor sale
de computere, servere sau rețele
* Nu vor oferi informații false despre ei, nu se vor da drept alte
persoane și nu vor încerca sa ne însele asupra identității lor sau
asupra originii conținutului oferit, a mesajelor sau a altor informații
* Nu vor transmite mesaje junk, scrisori în lanț sau alte forme
nesolicitate de posta electronica bulk sau mesaje în duplicat
* Nu vor culege informații despre alți vizitatori ai site-ului fără
consimțământul acestora și nu vor extrage sistematic date sau

câmpuri de date, cum ar fi date financiare sau adrese de posta
electronica
* Nu vor vinde accesul către andrei-tudose.ro sau către utilizarea
acestuia și a nici unui fragment accesat direct de pe el
* Nu vor redistribui conținutul oferit de noi sub nici o forma, inclusiv
în publicații tipărite, transmisiuni prin fax, pagini de internet, e-mail,
grupuri sau forumuri de discuții sau orice alt serviciu ori metoda
electronica sau tipărita fără consimțământul nostru scris.
* Prin încărcarea, postarea sau transmiterea de informații prin sau
către site-ul nostru, utilizatorii ne acorda noua sau celor cu drept de
succesiune și cesionare licența non-exclusiva, internaționala, fără
drepturi de autori, perpetua și irevocabila de a folosi sau distribui
aceste informații într-o maniera statutara potrivit politicii noastre de
confidențialitate.
Despăgubiri din partea utilizatorului
Utilizatorii accepta sa ne despăgubească, sa ne apere și sa ne
protejeze pe noi și pe asociații noștri, pe partenerii noștri de afaceri,
pe directorii și angajații noștri, toți aceștia declinându-și răspunderea
fata de orice pierdere, pretenție, cerere, stricăciune sau cheltuiala
(inclusiv a taxelor legale) pretinse de către oricine aflat în legătura
cu utilizatorii acestui site potrivit condițiilor de folosire. Ne rezervam
dreptul de a ne asuma apărarea și controlul exclusive ale oricăror
chestiuni ce țin de despăgubirile cuvenite utilizatorilor, ceea ce nu
exclude obligațiile la despăgubiri din partea acestora.
Alte site-uri, informații, produse și servicii
Link-uri către alte site-uri sau referințe către produse sau servicii
oferite de alte parți pot fi accesate după bunul plac al utilizatorilor și
nu reprezinta aprobarea noastră fata de:

* organizațiile care operează aceste site-uri;
* conținutul, politicile de confidențialitate sau alți termeni de utilizare
a acestor site-uri;
* produsele și serviciile oferite de acestei site-uri.
Asa cum nu avem control sau responsabilități asupra altor site-uri
sau asupra informațiilor oferite de alte companii sau organizații sau
asupra produselor și serviciilor oferite de alte site-uri, nu ne
asumam nici o responsabilitate pentru utilizarea celor menționate
mai sus, ea făcându-se pe propria răspundere a celor care ne
accesează.
Ne rezervam dreptul de a dezactiva bloguri create cu singurul
scop de a produce linkuri către alte site-uri, asa numite “link
farms”.
Drepturi de proprietate
Politica noastră este de a respecta toate legile privitoare la
proprietatea intelectuala și de a acționa de îndată ce suntem
înștiințați despre orice încălcare a acestora. Dacă unele din datele
reproduse pe acest site constituie o încălcare a drepturilor de autor,
sunteți rugați sa ne trimită un mesaj în acest sens care sa conțină
următoarele informații: o semnătura fizica sau electronica a unei
persoane autorizate sa acționeze în numele celui care poseda
drepturile de autor în scopul consemnării plângerii; identificarea
originalului în cauza; identificarea materialului de pe site-ul nostru
ce a încălcat sau a devenit subiectul încălcării drepturilor de autor;
adresa, numărul de telefon și adresa de posta electronica a parții
vătămate; o declarație prin care partea vătămata se arata de
buna-credința privind folosirea materialului în maniera mai
sus-menționata, neautorizata de către posesorul drepturilor de
autor, de către agentul lui sau de lege; o declarație ca informațiile
din plângerea privitoare la încălcarea drepturilor de autor corespund

realității, iar partea vătămata este autorizata sa acționeze în numele
proprietarului ale cărui drepturi par a fi încălcate.
Generalități
Dacă vreuna din prevederile cuprinse în aceste Condiții de utilizare
va fi considerata invalidabila sau inaplicabila de către un tribunal cu
jurisdicție competenta, atunci ea va fi reformulata în asa fel incit sa
corespunda legilor în vigoare, în timp ce toate celelalte prevederi
din Condițiile de utilizare vor rămâne în vigoare.
Nici una din aceste condiții de utilizare nu va putea fi eludata.
Utilizatorii sunt de acord ca termenii de vânzare și politica de
confidențialitate sau alte notificări postate pe acest site au fost
concepute în limba romana, Desi exista traduceri în alte limbi,
aceste traduceri pot fi incomplete sau aduse la zi. În consecința,
utilizatorii sunt de acort ca, în cazul unui conflict dintre versiunea în
limba romana și versiuni în limbi străine, varianta în limba romana
va avea prioritate.
Aceste condiții de utilizare vor fi respectate și aplicate conform
legilor în vigoare din România.