Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /homepages/18/d375815872/htdocs/clickandbuilds/EducatieFinanciara/wp-content/plugins/above-the-fold-optimization/includes/critical-css.class.php on line 103

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /homepages/18/d375815872/htdocs/clickandbuilds/EducatieFinanciara/wp-content/plugins/above-the-fold-optimization/includes/critical-css.class.php on line 120

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /homepages/18/d375815872/htdocs/clickandbuilds/EducatieFinanciara/wp-content/plugins/above-the-fold-optimization/includes/critical-css.class.php on line 142

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /homepages/18/d375815872/htdocs/clickandbuilds/EducatieFinanciara/wp-content/plugins/above-the-fold-optimization/includes/critical-css.class.php on line 335

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /homepages/18/d375815872/htdocs/clickandbuilds/EducatieFinanciara/wp-content/plugins/above-the-fold-optimization/includes/critical-css.class.php on line 497

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /homepages/18/d375815872/htdocs/clickandbuilds/EducatieFinanciara/wp-content/plugins/above-the-fold-optimization/includes/critical-css.class.php on line 510
Protecția datelor cu caracter personal - Educatie Financiara Aplicata

Protecția datelor cu caracter personal

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera
circulație a acestor date și ale Legii nr. 506/2004 privind
prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private, vă
informăm că SC Magnetic Life SRL , înregistrata la Oficiul
Registrului Comerțului sub sub nr. J40/6459/2016, având C.U.I.
36035603, are obligația de a administra în condiții de siguranța și
numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le
furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei
dumneavoastră sau o altă persoană.

Colectarea acestor date se face doar cu acordul dumneavoastră.

Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea operatorului (SC
Magnetic Life SRL) de a încheia contractul de prestări servicii, de a
trimite informații sau produsele comandate, acestuia din urmă
lipsindu-i una din condiţiile esenţiale, respectiv identitatea părţilor.

Vă informăm că aveţi următoarele drepturi (reglementate de Legea
677/2001):

● dreptul la informare, conform legii privind prelucrarea datelor
cu caracter personal;
● dreptul de acces la date (în mod gratuit pentru o solicitare pe
an, printr-o cerere scrisă, datată și semnată, în care puteţi
arăta că doriţi ca informaţiile să vă fie comunicate la o
anumită adresă, inclusiv prin poştă electronică, sau printr-un
serviciu de corespondenţă care să se asigure că predarea vi se
va face personal);
● dreptul de intervenţie asupra datelor;
● dreptul de opoziţie;
● dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
● dreptul de a face plângere la Autoritatea Naţională de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
(ANSPDCP) sau de a se adresa justiţiei.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere
scrisă, datată și semnată la sediul administrativ al SC Magnetic Life
SRL din Bld Th.Pallady, sector 3 , Bucuresti, sau pe email la adresa:
contact@andrei-tudose.com. De asemenea, vă este recunoscut
dreptul de a vă adresa justiţiei.

De asemenea, vă informăm că unele dintre paginile noastre de web
pot conţine fişiere temporare („cookies”), care reprezintă date ce pot
fi trimise către browserul dumneavoastră de website și memorate în
computerul dumneavoastră. Acest lucru permite serverului nostru
să vă „recunoască” atunci când vizitaţi website-ul nostru în viitor.
Majoritatea browserelor de web pot fi configurate să nu accepte
cookies sau să vă anunţe când un cookie este trimis către
dumneavoastră. Acestea pot fi dezactivate de către utilizatori.

Categoriile de date personale prelucrate sunt: numele si prenumele,
telefon/fax, adresa (domiciliu/resedinta), e-mail,
profesie,obisnuinte/preferinte/comportament, date de
geolocalizare/date de trafic.

Datele colectate cu privire la newslettere si alerte sunt confidentiale.
SC Magnetic Life SRL va putea selecta Utilizatorii carora le va
trimite newslettere si alerte.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire
la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a
acestor date, modificata si completata, si Legii nr. 506/2004 privind
prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in
sectorul comunicatiilor electronice, SC Magnetic Life SRL are

obligatia de a prelucra in conditii de siguranta si numai pentru
scopurile specificate datele personale furnizate de Utilizatori.

Scopul colectarii datelor cu caracter personal este: gestiune
economico-financiara, reclama, marketing, publicitate, statistica,
servicii de comunicatii electronice, informarea Utilizatorilor privind
situatia contului lor de pe site-urile mai sus mentionate, informarea
Utilizatorilor privind evolutia si starea Comenzilor.

Completarea de catre Utilizatori a formularelor pe site echivaleaza
cu acceptarea neconditionata ca aceste date sa fie incluse in baza de
date a SC Magnetic Life SRL si cu utilizarea si prelucrarea de catre
SC Magnetic Life SRL, afiliatii si colaboratorii acestora pentru
desfasurarea activitatilor enumerate mai sus, inclusiv, dar
nelimitandu-se la furnizori de servicii de servicii de marketing,
curierat, servicii de plata / bancare.

Refuzul furnizarii acestor date determina imposibilitatea onorarii
Comenzilor sau a transmiterii de informatii spre Utilizatori.

SC Magnetic Life SRL nu solicita Utilizatorilor sai prin niciun mijloc
de comunicare (telefon/e-mail, etc) informatii confidentiale, date
despre conturi bancare, parole personale etc.

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către SC Magnetic Life
SRL se face cu respectarea următoarelor principii:

● Notificarea. Operatorul de date cu caracter personal este
notificat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
● Legalitatea. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în
temeiul și în conformitate cu prevederile legale.
● Scopul bine determinat. Orice prelucrare de date cu caracter
personal se face în scopuri bine determinate, explicite și
legitime, adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la
scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate.
● Consimţământul persoanei vizate. Orice prelucrare de date cu
caracter personal, cu excepţia prelucrărilor care vizează date
din categoriile strict menţionate în Legea 677/2001, poate fi
efectuată numai dacă persoana vizată și-a dat consimţământul
în mod expres și neechivoc pentru acea prelucrare.
● Informarea. Informarea persoanelor se face de către
operatorul care prelucrează datele personale ale persoanei
vizate;
● Protejarea persoanelor vizate. Persoanele vizate au dreptul de
acces la datele care le sunt prelucrate, de a interveni asupra
acestora, de opoziţie și de a nu fi supuse unei decizii
individuale, precum și dreptul de a se adresa Autorităţii

Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal sau instanţei de judecată pentru apărarea oricăror
drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate;
● Securitatea. Măsurile de securitate a datelor cu caracter
personal sunt stabilite astfel încât să asigure un nivel adecvat
de securitate a datelor cu caracter personal procesate.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte sau
asupra lor au intervenit modificări (de ex.: schimbarea numelui ca
urmare a căsătoriei, schimbarea domiciliului), vă rugăm să ne
informaţi cât mai curând posibil. Pentru mai multe detalii și
informaţii vă puteţi adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal:

Telefon: (021).252.58.88

Fax: (021).252.57.57

Web: www.dataprotection.ro